skip to Main Content
Bendrosios pirkimo taisyklės

„Shanti RESORT“ bendrosios taisyklės

 1. „Shanti RESORT“ retritų ir poilsio centras (- įmonė UAB „ SVEIKA“) – toliau Paslaugos tiekėjas.
 2. Dovanų kuponas (-toliau DK) patvirtina jo turėtojo teisę naudotis Dovanų kupone nurodyta paslauga arba suma.
 3. Kuponas galioja nurodytai programos datai, laikui: kai kupono paslaugos aprašyme yra nurodyta konkreti data ar laikas – vadovaujamasi tik ja; jeigu paslaugos aprašyme datos ar laiko nėra, vadovautis paties kupono galiojimo terminu.
 4. Jeigu kupone nurodoma konkreti suma, pavyzdžiui 100 EUR (šimtas eurų), jokios nuolaidos nėra taikomos šio kupono įsigijimo metu. Tokio Kupono gavėjas/turėtojas atvykęs Paslaugos tiekėjo adresu su kuponu konkrečiai sumai, turi galimybę pasinaudoti tuo metu galiojančiomis lojalumo programomis arba mėnesinio akcijiniais pasiūlymai, kurie skelbiami www.shantiresort.lt arba platintojo svetainėje www.spashanti.lt
 5. Jei asmuo turintis Dovanų kuponą konkrečiai sumai išnaudoja dalį sumos, likutis yra paliekamas galioti nurodytam ant kupono terminui.
 6. Atsisakyti nepanaudoto kupono ir susigrąžinti už jį pinigus galite per 14 (keturiolika) dienų nuo kupono įsigijimo dienos pateikus pirkimo kvitą ar kitus pirkimą įrodančius dokumentus bei pateikus rašyti prašymą Paslaugos tiekėjo adresu arba el. paštu info@shantiresort.ltSumos grąžinimas pirkėjui gali užtrukti nuo  2 iki 45 dienų.

  6.1. Jeigu pagal turimą kuponą, jo galiojimo metu, buvo pateikta registracija-užklausa dalyvavimui konkrečiame renginyje/programoje/paslaugoje/stovykloje/poilsio pakete/kita su konkrečia data, ir dalyvavimas jame buvo atšauktas likus mažiau nei 72 val. iki renginio pradžios – kuponas yra anuliuojamas, nepaisant ant jo nurodyto galiojimo termino, be galimybės kuponu pasinaudoti tolimesne data, pinigai už kuponą nėra ir nebus grąžinami ir 6. taisyklių punktas netenka galios.

 7. „Shanti RESORT“ Dovanų kuponą galima įsigyti oficialiame internetiniame puslapyje www.shantiresort.lt, taip pat platintojo www.spashanti.lt pusapyje, arba atvykus šiais adresais „Shanti RESORT“ Varkutonių k. 4, Varkutonys, LT-21267 Trakų r. arba platintojo „SPA SHANTI“ adresu www.spashanti.lt, Vilniuje Subačiaus g. 17, Kaune Laisves al. 3
 8. Privilegija už 0,00 €! Atvykus nurodytais 7. punkte adresais, turimą elektroninį kuponą galima iškeisti į „Shanti RESORT“ firminio dizaino dovanų voką nemokamai. Keičiamo kupono sąlygos lieka tokios pačios kaip įsigytame kupone.
 9. Pirkėjui įsigyjant Dovanų kuponą internetinėje parduotuvėje, ,,Shanti RESORT” prašo nurodyti šiuos pirkėjo duomenis:
  vardą,
  pavardę,
  elektroninio pašto adresą,
  mobiliojo telefono numerį,
  asmens vardą, kuriam bus skirtas Dovanų kuponas,
  Asmens gyvenamą/ kupono pristatymo adresą
  Esant pageidavimui – sveikinimo tekstą.
 10. Nepanaudojus kupono pagal nurodytą datą arba atšaukus rezervaciją likus mažiau negu 72 val. iki paslaugos ar renginio pradžios, kai data nurodoma kupono, laikoma, kad kuponas yra panaudotas, Dovanų kupono suma atitinkanti pasirinktos paslaugos kainą yra anuliuojama nuo Dovanų kupono vertės, galiojimo terminas nepratęsiamas ir neperkeliamas kitai datai, šiuo atveju negalioja ir kupono termino pratęsimo taisyklių sąlygos.
 11. Neatvykusio ir apie neatvykimą neperspėjusio kliento duomenys yra įtraukiami į nepatikimų klientų sąrašus.
 12. Dovanų kuponas galioja tiek mėnesių, kiek buvo nurodyta Paslaugos apraše pirkimo metu, pirkimo data skaičiuojama nuo kupono įsigijimo dienos, išskyrus atvejus, kai renginio ar programos datu turi konkrečia kupone nurodomą datą/laiką.
 13. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono, jeigu kupono nurodoma tiklsi data, tai kuponas galioja tik tai datai.
 14. Pasibaigus galiojimo terminui, Dovanų kuponas laikomas negaliojančiu, į kitas prekes ar pinigus nekeičiamas.
 15. Pirkėjas  prieš įsigydamas dovanų kuponą (punktai galioja ir kupono turėtojui, kuris gavo iš Pirkėjo kuponą):
  • 14.1.   Pirkimo momentu prisiima visą atsakomybę už galimybę pasinaudoti dovanų kuponu laiku, sąmoningai ir  savarankiškai pasvėrus bei įvertinus visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes Lietuvos Respublikoje, dėl pandemijos, karantino, stichinių nelaimių, force majure atvejų ar esamos situacijos sąlygotumo, tiek dabartyje, tiek neapibrėžtame termine,  kol kuponas galioja. Tokiais atvejais laikoma, kad įmonė – ne dėl savo kaltės –  iš esmės neturi jokios galimybės suteikti paslaugos pagal dovanų kuponą.
  • 14.2.  „Shanti RESORT“ veikia pagal LR vyriausybės numatytą tvarką ir reikalavimus, šiuo atveju,  nesvarbu, kada Pirkėjas įsigijo kuponą, prieš ar po pandemijos, (ar bet kada), jeigu yra sudaromos visos aplinkybės pasinaudoti DK, ir įmonė tuo metu gali funkcionuoti, laikoma, kad Pirkėjas turėjo (turi) pasinaudoti paslauga jos galiojimo metu ar per apibrėžtą terminą. To nepadarius, kuponas laikomas negaliojančiu, pinigai nėra už tai grąžinami.
  • 14.3.  „Shanti RESORT“ nėra atsakinga už patį  kupono turėtoją, kad jis kuponu pasinaudotu laiku.  Laikoma, kad kupono galiojimo terminas yra pakankamas juo pasinaudoti, ir pirkėjas savarankiškai atsako, ar pasinaudos, ar nepasinaudos kuponu laiku. Pinigai už įsigytą kuponą nėra grąžinami , išskyrus atvejus, kuriuos numato šios taisyklės.
  • 14.4.   Apmokėjimas už dovanų kuponą laikomas negrįžtamas sąmoningas Pirkėjo sprendimas, kupono įsigijimo metu, kuomet laikoma, kad Pirkėjas , įvertino visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes (pandemija, kita).
  • 14.5.  „Shanti RESORT“ nėra ir negali būti atsakinga už esamą ar būsimą kupono turėtojo sveikatos būklę nei dabar, nei ateityje, taip pat neatsako už kliento politines, ekonomines, etines nuostatas, dėl kurių klientas nepasinaudojo (-ja) ar vengia, delsia juo  pasinaudoti laiku ar per apibrėžtą terminą.
  • 14.6.   Dovanų kupono apmokėjimas yra faktas, kad Pirkėjas dovanų kupono įsigijimo metu  įvertino visas aplinkybes dėl esamos ar galimos  savo sveikatos būklės, ir galimybe juo pasinaudoti. Įmonė nėra niekaip atsakinga, jeigu Pirkėjas negali, negalėjo ar negalės pasinaudoti kuponu, jo galiojimo metu, išskyrus atvejus, kuriuos numato šios taisyklės.
 16. 14 DIENŲ pratęsimo garantija: Pratęsti Dovanų kuponą jo galiojimo metu galima iš anksto informavus „Shanti RESORT“ administraciją nurodytais kontaktais. Pratęsti kuponą jo galiojimo metu galimą vieną kartą, ne ilgiau kaip 14 dienų, gavus „Shanti RESORT“ sutikimą. „Shanti RESORT“ pasilieka teisę nepratęsti kupono piktnaudžiavimo atvejais.
 17. „Shanti RESORT“ pasilieka teisę neaptarnauti su kuponu atvykusių neblaivių ar rūkančių asmenų, taip pat naudojančių narkotines medžiagas ar bet kokius svaigalus ar kvaišalus, taip pat pasilieka teisę nesuteikti paslaugos, jeigu dalyvis su kuponu į „Shanti RESORT“ atsivežė ar įtariamai naudojo svaigalus „Shanti RESORT“ teritorijoje – visais nurodytais atvejais kuponas bus laikomas panaudotu, jo galiojimas nepratęsiamas, negrąžinimas ir nekeičiamas į pinigus ar kitas paslaugas, o kupono turėtojas bus išprašytas iš teritorijos. „Shanti Resort“ teritorijoje puoselėjama sąmoninga gyvensena be svaigalų.
 18. Užsiregistravus su turimu DK, vėluojant į paslaugą ar kitaip delsiant ja pasinaudoti, vėlavimo laikas yra išskaičiuojamas iš paslaugos trukmės, jokia likutinė ar dalinę kupono vertė negrąžinama ar nepratęsiama. Įvertinus aplinkybes, Paslaugos tiekėjas taip pat pasilieka teisę ir visiškai neaptarnauti kliento dėl vėlavimo, dalyvių negerbimo jeigu tai grupinis renginys, ir jeigu tai įtakoja paslaugos teikėjo užimtumo resursus, reputaciją, darbo aplinkybes, kitus klientų kokybiško aptarnavimo srautus ir lemia paslaugos galutinio suteikimo kokybę.
 19. Dovanų kuponas nėra keičiamas nei į prekes, nei į pinigus.
 20. Dovanų kupone nurodytas paslaugas galima pakeisti į kitas, atitinkančias kupone minimų paslaugų kainas arba įkainius pirkimo metu (jei tai buvo kita kaina). Kitu atveju reikia primokėti atsiradusį skirtumą.
 21. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. „Shanti RESORT“ neatsako už Dovanų čekio praradimą.
 22. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad tiek pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono turėtojas (jei pirkėjas dovanojo, įteikė kuponą), gavęs kuponą, sutinka su jame nurodytomis dovanų kupono panaudojimo sąlygomis.
 23. Pageidaujant, sąskaita faktūrą išrašys UAB „SVEIKA“ po paslaugos suteikimo.
 24. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. UAB „SVEIKA“ neatsako už Dovanų čekio praradimą.
 25. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad tiek pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono turėtojas (jei pirkėjas dovanojo, įteikė kuponą), gavęs kuponą, sutinka su jame nurodytomis dovanų kupono panaudojimo sąlygomis.
 26. Informacija apie pirkėją ar Dovanų kupono turėtoją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims UAB ,,SVEIKA” ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
 27. UAB ,,SVEIKA” pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.shantiresort.lt
 28. Bet kokios pirkėjų pretenzijos ir gražinimai nagrinėjami atskira tvarka, pateikus rašytį prašymą el. paštu info@shantiresort.lt, atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 d.

Įmokos, avansai už renginį

Renginys –  terminu apibrėžiamas „Shanti RESORT“ (UAB „SVEIKA“) teikiamos paslaugos, poilsio paketai, įvairios programos, stovyklos ir kita, kas yra paslaugos tiekėjo suteikiama paslauga.

Dalyvis – laikomas asmuo, pirkėjas, mokėtojas, palikęs avansą už renginį arba asmuo(-nys), už kurį(-riuos) buvo sumokamas avansas – tai laikomas vienu ir tuo pačiu asmeniu šių taisyklių kontekste.

 1. Avansai – dalinės ar pilnos įmokos, atšaukus savo dalyvavimą Renginyje, Dalyviui nėra ir nebus grąžinama, kitai datai neperkeliama, jokios išimtys nėra ir nebus taikomos.
 2. Įmoka  –  pilna įmoka už Renginį, kuris vyks 2 ir daugiau dienų, turi būti paliekama likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki renginio pradžios datos. Likus mažiau nei 10 dienų – už renginį sumokama iš karto pilna paslaugos kaina.
 3. Už atskiras praktikas, užsiėmimus ar 1 dienos programas mokama pilna įmoka iš karto.
 4. Likus mažiau nei 72 val. iki renginio pradžios ir Dalyviui atšaukus savo dalyvavimą Renginyje (arba nepranešus apie neatvykimą), įmoka už Renginį nėra ir nebus grąžinami. Kai kuriems Renginiams šis taisyklių punktas gali negalioti, atšaukus savo dalyvavimą renginyje – nebus atsižvelgiama į jokius terminus, pinigai nebus grąžinami. Paliktas avansas be tokiu atveju nėra ir nebus grąžinamas, neperkeliamas į kitas datas, išimtys netaikomos.
 5. Likus daugiau nei 72 val. iki renginio pradžios ir Dalyviui pranešus apie savo neatvykimą į Renginį, taikoma išskirtinė privilegija:
   • 5.1.   Dalyvis galės pasinaudoti “Shanti RESORT” programomis ar tuo metu teikiamomis paslaugomis (SPA, masažai, pirties programos, kt.) per 6 mėnesius už įmokėtą sumą. Terminas 6 mėnesiai skaičiuojamas nuo programos datos, kurioje dalyvis atsisakė dalyvauti. Nepranešus apie savo nedalyvavimą, ši išskirtinė privilegija nebus taikoma, įmoka negrąžinama.
   • 5.2.  Dalyviui negalint pasinaudoti šia privilegija, gali būti išrašomas dovanų kuponas su 6 mėnesių galiojimo terminu, kurį galima perleisti kitam asmeniui.
   • 5.3.  Nepasinaudojus privilegija per šešis mėnesius, įmoka nebus grąžinama, neperkeliama kitai datai, jokios išimtys nėra ir nebus taikomos.  Už privilegijos panaudojimu laiku, atsako įmoką palikęs Dalyvis.
 6. Avansai ir įmokos, kai vadovaujamasi šiais punktais, nebus grąžinami net ir dėl pateisinamų priežasčių kaip liga, izoliacija ar kita. Įmokos ar avansai gali būti grąžinami tik tuo atveju, jeigu konkretus Renginys buvo atšauktas, o dalyviai apie tai buvo informuoti.
 7. Jeigu prie atitinkamos Renginio informacijos aprašo išskirtinai buvo nurodytos papildomos sąlygos, komentarai dėl įmokų ar pačio renginio informacijos/programos, vadovaujamasi protingumo kriterijumi, vertinant šių taisyklų ir Renginio sąlygų aprašo nuostatų.
 8. Jeigu Dalyvis ar renginyje dalyvaujantys jo asmenys, nusprendė dalinai dalyvauti programoje, iš jos išvykti ankščiau arba atsisakius būti Renginyje apskritai, jokios įmokos, nei dalinai, nei pilnai, nėra ir nebus gražinamos už renginį, joks dalinis Renginio įmokos kompensavimas nebus siūlomas ir yra neteikiamas, jokios išimtys nėra ir nebus netaikomos.
 9. UAB „SVEIKA“ („Shanti RESORT“) pasilieka teisę atsisakyti aptarnauti ir teikti tolimesnes Renginio paslaugas Dalyviams, taip pat juo išprašyti Renginio metu, jeigu klientai būtų neblaivūs ar vartotų bet kokius svaigalus, kvaišalus „Shanti RESORT“ teritorijoje ir už jos ribų, taip pat jeigu būtų nepagarbus elgesys pačiai vietai ir kitiems Renginio dalyviams,  kai Dalyvis dalyvauja teikiamoje paslaugoje. Be jokio paaiškinimo „Shanti RESORT“ turi teisę išprašyti Dalyvį, pinigai ir paliktos įmokos nėra grąžinami.
 10. Bet kokios pirkėjų pretenzijos ir gražinimai nagrinėjami atskira tvarka, pateikus rašytį prašymą el. paštu info@shantiresort.lt, atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 d.
 11. Įmokų grąžinimai, įvertinus Pirkėjų prašymus ir šių taisyklių nuostatas, atitinkamai gali būti grąžinami ir trukti 30-45 d.

Susitarimas dėl AUGINTINIŲ

Augintinio savininkas prisiima visą atsakomybę ir laikosi šių nuostatų:

 1. Su augintiniais gali būti priimami svečiai ar programų dalyviai apsistojantys tik atskiroje teritorijoje, t.y. viloje ‘Vila DARNA”, esančioje “Shanti RESORT” komplekse.
 2. Su augintiniais griežtai draudžiama eiti į „Shanti RESORT“ retritų ir poilsio centro teritoriją.
 3. Kaina už augintinį yra 30 €/3 dienoms, 60 €/ apsistojant 4-7 dienoms. Depozitas už augintinį 100 €, kuris paliekamas kaip garantas, kad bus laikomasi šio susitarimo punktų.
 4. Nesilaikant susitarimo 100 € depozitas nėra grąžinamas.
 5. Augintinio savininkas prisiima visišką atsakomybę už savo augintinį ir užtikrina, kad jo nepaliks be priežiūros.
 6. Atsiveš savo indelius maistui ir vandeniui, guoliuką, patiesaliuką, kitas augintinio kasdienes priemones.
 7. Prieš kelionę augintinis turi būti išmaudytas ir nukailintas.
 8. Draudžiama augintiniams ar su jais miegoti lovoje.
 9. Prižiūrės, kad augintinis neatliktų gamtinių reikalų viloje ir visoje jos teritorijoje, terasoje ir aplink pastatą.
 10. Garantuoja, kad augintinio laikymas nedrums aplinkinių ramybės, nekels pavojaus nuomojamai nuosavybei ar asmenims, esantiems teritorijoje.
 11. Už augintinio gyvybę, gydymo išlaidas, ligas atsako pats savininkas.
 12. Vedžiojant augintinį, surinkti jo ekskrementus į tam skirtus maišelius.
 13. Neįspėjus „Vila DARNA“ komplekso administracijos, kad atsivežama augintinis, mokama 250 € bauda už kiekvieną augintinį, plius depozitas.

„Shanti RESORT“  retritų ir poilsio centro administracija

Kontaktinis el. paštas: info@shantiresort.lt

Back To Top
Search