skip to Main Content
Bendrosios pirkimo taisyklės

„Shanti Resort“ bendrosios pirkimo taisyklės

 1. „Shanti RESORT“ (- įmonė UAB „ SVEIKA“) – toliau Paslaugos tiekėjas.
 2. Dovanų kuponas (-toliau DK) patvirtina jo turėtojo teisę naudotis Dovanų kupone nurodyta paslauga arba suma.
 3. Kuponas galioja nurodytai programos datai, laikui: kai kupono paslaugos aprašyme yra nurodyta konkreti data ar laikas – vadovautis ja; jeigu paslaugos aprašyme datos ar laiko nėra, vadovautis paties kupono galiojimo terminu.
 4. Jeigu kupone nurodoma konkreti suma, pavyzdžiui 100 EUR (šimtas eurų), jokios nuolaidos nėra taikomos šio kupono įsigijimo metu. Tokio Kupono gavėjas/turėtojas atvykęs Paslaugos tiekėjo adresu su kuponu konkrečiai sumai, turi galimybę pasinaudoti tuo metu galiojančiomis lojalumo programomis arba mėnesinio akcijiniais pasiūlymai, kurie skelbiami www.shantiresort.lt arba platintojo svetainėje www.spashanti.lt
 5. Jei asmuo turintis Dovanų kuponą konkrečiai sumai išnaudoja dalį sumos, likutis yra paliekamas galioti nurodytam ant kupono terminui.
 6. Atsisakyti nepanaudoto kupono ir susigrąžinti už jį pinigus galite per 14 dienų nuo kupono įsigijimo dienos pateikus pirkimo kvitą ar kitus pirkimą įrodančius dokumentus bei pateikus rašyti prašymą Paslaugos tiekėjo adresu arba el. paštu info@shantiresort.lt.

  6.1. Jeigu pagal turimą kuponą, jo galiojimo metu, buvo pateikta registracija-užklausa dalyvavimui konkrečiame renginyje/paslaugoje/stovykloje/poilsio pakete/kita su konkrečia data, ir dalyvavimas jame buvo atšauktas likus mažiau nei 72 val. iki renginio pradžios – kuponas yra anuliuojamas, nepaisant ant jo nurodyto galiojimo termino, be galimybės kuponu pasinaudoti tolimesne data, pinigai už kuponą nėra ir nebus grąžinami ir 6. taisyklių punktas netenka galios.

 7. „Shanti Resort“ Dovanų kuponą galima įsigyti oficialiame internetiniame puslapyje www.shantiresort.lt, taip pat platintojo www.spashanti.lt pusapyje, arba atvykus šiais adresais „Shanti Resort“ Varkutonių k. 4, Varkutonys, LT-21267 Trakų r. arba platintojo „SPA SHANTI“ adresu www.spashanti.lt, Vilniuje Subačiaus g. 17, Kaune Laisves al. 3
 8. Privilegija už 0,00 €! Atvykus nurodytais 6. Punkte adresais, turimą elektroninį kuponą galima iškeisti į „Shanti RESORT“ firminio dizaino dovanų voką nemokamai. Keičiamo kupono sąlygos lieka tokios pačios kaip įsigytame kupone.
 9. Pirkėjui įsigyjant Dovanų kuponą internetinėje parduotuvėje, ,,Shanti RESORT” prašo nurodyti šiuos pirkėjo duomenis:
  vardą,
  pavardę,
  elektroninio pašto adresą,
  mobiliojo telefono numerį,
  asmens vardą, kuriam bus skirtas Dovanų kuponas,
  Asmens gyvenamą/ kupono pristatymo adresą
  Esant pageidavimui – sveikinimo tekstą.
 10. Nepanaudojus kupono pagal nurodytą datą arba atšaukus rezervaciją likus mažiau negu 72 val. iki paslaugos ar renginio pradžios, kai data nurodoma kupono, laikoma, kad kuponas yra panaudotas, Dovanų kupono suma atitinkanti pasirinktos paslaugos kainą yra anuliuojama nuo Dovanų kupono vertės, galiojimo terminas nepratęsiamas ir neperkeliamas kitai datai, šiuo atveju negalioja ir kupono termino pratęsimo taisyklių sąlygos.
 11. Neatvykusio ir apie neatvykimą neperspėjusio kliento duomenys yra įtraukiami į nepatikimų klientų sąrašus.
 12. Dovanų kuponas galioja tiek mėnesių, kiek buvo nurodyta Paslaugos apraše pirkimo metu, pirkimo data skaičiuojama nuo kupono įsigijimo dienos.
 13. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono. Pasibaigus galiojimo terminui, Dovanų kuponas laikomas negaliojančiu, į kitas prekes ar pinigus nekeičiamas.
 14. Pirkėjas  prieš įsigydamas dovanų kuponą (punktai galioja ir kupono turėtojui, kuris gavo iš Pirkėjo kuponą):
  • 14.1.   Pirkimo momentu prisiima visą atsakomybę už galimybę pasinaudoti dovanų kuponu laiku, sąmoningai ir  savarankiškai pasvėrus bei įvertinus visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes Lietuvos Respublikoje, dėl pandemijos, karantino, stichinių nelaimių, force majure atvejų ar esamos situacijos sąlygotumo, tiek dabartyje, tiek neapibrėžtame termine,  kol kuponas galioja. Tokiais atvejais laikoma, kad įmonė – ne dėl savo kaltės –  iš esmės neturi jokios galimybės suteikti paslaugos pagal dovanų kuponą.
  • 14.2.  „Shanti RESORT“ veikia pagal LR vyriausybės numatytą tvarką ir reikalavimus, šiuo atveju,  nesvarbu, kada Pirkėjas įsigijo kuponą, prieš ar po pandemijos, (ar bet kada), jeigu yra sudaromos visos aplinkybės pasinaudoti DK, ir įmonė tuo metu gali funkcionuoti, laikoma, kad Pirkėjas turėjo (turi) pasinaudoti paslauga jos galiojimo metu ar per apibrėžtą terminą. To nepadarius, kuponas laikomas negaliojančiu, pinigai nėra už tai grąžinami.
  • 14.3.  „Shanti RESORT“ nėra atsakinga už patį  kupono turėtoją, kad jis kuponu pasinaudotu laiku.  Laikoma, kad kupono galiojimo terminas yra pakankamas juo pasinaudoti, ir pirkėjas savarankiškai atsako, ar pasinaudos, ar nepasinaudos kuponu laiku. Pinigai už įsigytą kuponą nėra grąžinami , išskyrus atvejus, kuriuos numato šios taisyklės.
  • 14.4.   Apmokėjimas už dovanų kuponą laikomas negrįžtamas sąmoningas Pirkėjo sprendimas, kupono įsigijimo metu, kuomet laikoma, kad Pirkėjas , įvertino visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes (pandemija, kita).
  • 14.5.  „Shanti RESORT“ nėra ir negali būti atsakinga už esamą ar būsimą kupono turėtojo sveikatos būklę nei dabar, nei ateityje, taip pat neatsako už kliento politines, ekonomines, etines nuostatas, dėl kurių klientas nepasinaudojo (-ja) ar vengia, delsia juo  pasinaudoti laiku ar per apibrėžtą terminą.
  • 14.6.   Dovanų kupono apmokėjimas yra faktas, kad Pirkėjas dovanų kupono įsigijimo metu  įvertino visas aplinkybes dėl esamos ar galimos  savo sveikatos būklės, ir galimybe juo pasinaudoti. Įmonė nėra niekaip atsakinga, jeigu Pirkėjas negali, negalėjo ar negalės pasinaudoti kuponu, jo galiojimo metu, išskyrus atvejus, kuriuos numato šios taisyklės.
 15. 14 DIENŲ pratęsimo garantija: Pratęsti Dovanų kuponą jo galiojimo metu galima iš anksto informavus „Shanti RESORT“ administraciją nurodytais kontaktais. Pratęsti kuponą jo galiojimo metu galimą vieną kartą, ne ilgiau kaip 14 dienų, gavus „Shanti RESORT“ sutikimą. „Shanti RESORT“ pasilieka teisę nepratęsti kupono piktnaudžiavimo atvejais.
 16. „Shanti RESORT“ pasilieka teisę neaptarnauti su kuponu atvykusių neblaivių ar rūkančių asmenų, taip pat naudojančių narkotines medžiagas ar bet kokius svaigalus ar kvaišalus, taip pat pasilieka teisę nesuteikti paslaugos, jeigu dalyvis su kuponu į „Shanti RESORT“ atsivežė ar įtariamai naudojo svaigalus „Shanti RESORT“ teritorijoje – visais nurodytais atvejais kuponas bus laikomas panaudotu, jo galiojimas nepratęsiamas, negrąžinimas ir nekeičiamas į pinigus ar kitas paslaugas, o kupono turėtojas bus išprašytas iš teritorijos. „Shanti Resort“ teritorijoje puoselėjama sąmoninga gyvensena be svaigalų.
 17. Užsiregistravus su turimu DK, vėluojant į paslaugą ar kitaip delsiant ja pasinaudoti, vėlavimo laikas yra išskaičiuojamas iš paslaugos trukmės, jokia likutinė ar dalinę kupono vertė negrąžinama ar nepratęsiama. Įvertinus aplinkybes, Paslaugos tiekėjas taip pat pasilieka teisę ir visiškai neaptarnauti kliento dėl vėlavimo, dalyvių negerbimo jeigu tai grupinis renginys, ir jeigu tai įtakoja paslaugos teikėjo užimtumo resursus, reputaciją, darbo aplinkybes, kitus klientų kokybiško aptarnavimo srautus ir lemia paslaugos galutinio suteikimo kokybę.
 18. Dovanų kuponas nėra keičiamas nei į prekes, nei į pinigus.
 19. Dovanų kupone nurodytas paslaugas galima pakeisti į kitas, atitinkančias kupone minimų paslaugų kainas arba įkainius pirkimo metu (jei tai buvo kita kaina). Kitu atveju reikia primokėti atsiradusį skirtumą.
 20. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. „Shanti RESORT“ neatsako už Dovanų čekio praradimą.
 21. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad tiek pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono turėtojas (jei pirkėjas dovanojo, įteikė kuponą), gavęs kuponą, sutinka su jame nurodytomis dovanų kupono panaudojimo sąlygomis.
 22. Pageidaujant, sąskaita faktūrą išrašys UAB „SVEIKA“ po paslaugos suteikimo.
 23. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. UAB „SVEIKA“ neatsako už Dovanų čekio praradimą.
 24. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad tiek pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono turėtojas (jei pirkėjas dovanojo, įteikė kuponą), gavęs kuponą, sutinka su jame nurodytomis dovanų kupono panaudojimo sąlygomis.
 25. Informacija apie pirkėją ar Dovanų kupono turėtoją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims UAB ,,SVEIKA” ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
 26. UAB ,,SVEIKA” pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.shantiresort.lt
 27. Įmokos,  avansai už renginį

Renginys –  terminu apibrėžiamas „Shanti RESORT“ (UAB „SVEIKA“) teikiamos paslaugos, poilsio paketai, stovyklos ir kita, kas yra paslaugos tiekėjo suteikiama paslauga.

 1. Avansai – daliniai ar pilnos įmokos, atšaukus savo dalyvavimą Renginyje, pirkėjui ar jo dalyvaujančiam asmeniui, nėra ir nebus grąžinami, kitai datai neperkeliami, jokios išimtys nėra ir nebus taikomos.
 2. Pirkėjui palikus pilną įmoką už Renginį ir atšaukus savo dalyvavimą jame likus mažiau nei 72 val. iki renginio pradžios – pinigai/įmokos už dalyvavimą/registraciją/ į Renginį nėra ir nebus grąžinami.  Kai kuriems renginiams šis “ likus mažiau nei 72 val.“ taisyklių punktas gali negalioti ir apskritai atšaukus savo dalyvavimą renginyje nebus atsižvelgiama joks terminas ir atšaukus savo dalyvimą pinigai nebus grąžinami.
 3. Jeigu prie atitinkamos Renginio informacijos aprašo išskirtinai buvo nurodytos papildomos sąlygos, komentarai dėl įmokų ar pačio renginio informacijos/programos, vadovaujamasi protingumo kriterijumi, vertinant šių taisyklų ir Renginio sąlygų aprašo nuostatų.
 4. Jeigu Pirkėjas ar renginyje dalyvaujantys jo asmenys nusprendė dalinai dalyvauti programoje, iš jos išvykti ankščiau arba atsisakius būti Renginyje apskritai, jokios įmokos, nei dalinai, nei pilnai, nėra ir nebus gražinamos už renginį, joks dalinis Renginio įmokos kompensavimas nebus siūlomas ir yra neteikiamas, jokios išimtys netaikomos.
 5. UAB „SVEIKA“ („Shanti RESORT“) pasilieka teisę atsisakyti aptarnauti ir teikti tolimesnes Renginio paslaugas klientams, taip pat juo išprašyti Renginio metu, jeigu klientai būtų neblaivūs ar vartotų bet kokius svaigalus, kvaišalus „Shanti Resort“ teritorijoje ir už jos ribų, taip pat jeigu būtų nepagarbus elgesys pačiai vietai ir Renginio dalyviams,  kai klientas dalyvauja teikiamoje paslaugoje. Be jokio paaiškinimo „Shanti Resort“ turi teisę išprašyti klientą, pinigai ir paliktos įmokos nėra grąžinami. Aptarnaujame be gyvūnų.

Kontaktinis el. paštas: info@shantiresort.lt

Bet kokios pirkėjų pretenzijos ir gražinimai nagrinėjami atskira tvarkai, atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 d.

Įmokų grąžinimai, įvertinus Pirkėjų prašymus ir šių taisyklių nuostatas, atitinkamai gali būti grąžinami per 30-45 d.

Back To Top
Search